Benvinguts

Engitec. Enginyeria al servei del client per oferir-li la millor solució al problema que ens planteja.

Serveis

Instal ENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS

Redacció de projectes d’execució i legalització d’instal.lacions mecàniques, elèctriques i especials.

Act LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS

Realització de tots els tràmits relacionats amb la obertura de noves activitats i d’adequació de les activitats existents a les noves disposicions legals.

Efic EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Anàlisi de l’estat actual de les instal.lacions tècniques dels edificis i propostes de millora per reduir-ne els consums i les emissions, buscant així una major eficiència energètica i bona sostenibilitat.

Obra GESTIÓ I DIRECCIÓ DE L’OBRA

Gestió i direcció de les obres per l’execució del projecte d’implantació de l’activitat i de les instal.lacions tècniques.

Building BUILDING MANAGEMENT

Planificació del manteniment preventiu i gestió del manteniment correctiu de les instal.lacions de l’edifici.

Organització ASSESSORAMENT I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

Anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica del projecte a executar.