Serveis

Planificació del manteniment preventiu i gestió del manteniment correctiu de les instal.lacions de l’edifici.

  • Planning de revisions i detecció d’avaries.
  • Manteniment preventiu.
  • Manteniment correctiu.
  • Control d’inspeccions periòdiques obligatòries.