Serveis

Anàlisi de l’estat actual de les instal.lacions tècniques dels edificis i propostes de millora per reduir-ne els consums i les emissions, buscant així una major eficiència energètica i bona sostenibilitat.

  • Consultoria energètica.
  • Integració de sistemes d’energies renovables.
  • Gestió intel.ligent de l’energia.