Serveis

Redacció de projectes d’execució i legalització d’instal.lacions mecàniques, elèctriques i especials.
Col.laboració amb despatxos d’arquitectura realitzant la feina especialitzada corresponent al disseny i amidaments de les instal.lacions tècniques de les edificacions.

  • Instal.lacions elèctriques.
  • Instal.lacions de calefacció, climatització i energia solar, ventilació i extracció de fums.
  • Instal.lacions de gas i aparells a pressió.
  • Instal.lacions contra incendis.
  • Instal.lacions d’audiovisuals i dades, especials i de control.
  • Infrastructura comuna de telecomunicacions.
  • Instal.lacions d’aigua.