Serveis

Realització de tots els tràmits relacionats amb la obertura de noves activitats i d’adequació de les activitats existents a les noves disposicions legals.

  • Disseny de la solució per una correcta implantació de l’activitat.
  • Tramitació de l’obertura.
  • Autorització sanitària de funcionament.
  • Registre sanitari d’indústries alimentàries.
  • Registre d’establiments industrials.
  • Estudi acústic.
  • Organització de l’emergència.