Som especialistes en tots aquests àmbits:
– Projectes d’instal·lacions en edificis industrials, comercials, de serveis i d’habitatges.
– Execució de projectes d’instal·lacions claus en mà.
– Projectes d’implantació, ampliació o trasllat d’activitat.
– Gestió de llicències i tramitació d’expedients.
– Eficiència energètica
– Estudis de viabilitat.
– Direccions d’obra.